Hình ảnh cho Ống inox – Phần 9

Hình ảnh cho ống inox ngày 18 tháng 05 năm 2020

Thông số ống inox
1. Thông số ống inox
Tiêu chuẩn ống vi sinh
2. Tiêu chuẩn ống vi sinh
Tính khối lượng ống inox
3. Tính khối lượng ống inox
Dộ dày ống inox 304
4. Dộ dày ống inox 304
Ống cấp nước inox
5. Ống cấp nước inox
Ống gió inox 304
6. Ống gió inox 304
Ống gió tròn xoắn inox
7. Ống gió tròn xoắn inox
Ống hàn inox 304
8. Ống hàn inox 304
Ống inox gia anh
9. Ống inox gia anh
Ống inox hoàng vũ
10. Ống inox hoàng vũ
Ống inox hòa phát
11. Ống inox hòa phát
Ống inox lỗ 5mm
12. Ống inox lỗ 5mm
Ống inox mềm
13. Ống inox mềm
Ống inox nhỏ
14. Ống inox nhỏ
Ống inox nhỏ nhất
15. Ống inox nhỏ nhất

Sưu tầm và biên soạn:  https://onginox.vn

 

Tác giả: Ống Inox 304

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!