Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 1

Hình ảnh cho Ống inox – Phần 21

Hình ảnh cho ống inox ngày 20 tháng 06 năm 2020.

Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 2
1. Ống inox 5ly
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 3
2. Uốn ống inox 304
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 4
3. Ống inox phi
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 5
4. Ống inox đúc phi 10
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 6
5. Ống inox dày
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 7
6. Ống inox 6 ly
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 8
7. Ống inox d50
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 9
8. Ống inox phi 5mm
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 10
9. Ống inox phi 10
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 11
10. Ống inox 304 phi 34
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 12
11. Ống inox d20
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 13
12. Ống inox
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 14
13. Ống inox 304
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 15
14. Ống inox phi 8
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 16
15. Uốn ống inox
Tác giả: Ống inox

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!