Hình ảnh cho Ống inox – Phần 21

Hình ảnh cho ống inox ngày 20 tháng 06 năm 2020.

Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 17
1. Ống inox 5ly
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 18
2. Uốn ống inox 304
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 19
3. Ống inox phi
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 20
4. Ống inox đúc phi 10
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 21
5. Ống inox dày
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 22
6. Ống inox 6 ly
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 23
7. Ống inox d50
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 24
8. Ống inox phi 5mm
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 25
9. Ống inox phi 10
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 26
10. Ống inox 304 phi 34
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 27
11. Ống inox d20
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 28
12. Ống inox
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 29
13. Ống inox 304
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 30
14. Ống inox phi 8
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 21 31
15. Uốn ống inox
Tác giả: Ống inox

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!