Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 1

Hình ảnh cho Ống inox – Phần 16

Hình ảnh cho ống inox ngày 20 tháng 06 năm 2020.

Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 2
1. Ống inox 304 phi 60
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 3
2. Ống inox 201
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 4
3. Ống inox phi 21
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 5
4. Ống inox tròn rỗng
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 6
5. Ống inox trang trí
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 7
6. Ống inox phi 12
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 8
7. Ống inox tròn
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 9
8. Ống chống rung inox
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 10
9. Ống inox tiêu chuẩn
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 11
10. Ống inox phi 60
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 12
11. Ống inox 304 phi 27
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 13
12. Ống inox màu vàng
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 14
13. Ống inox phi 50
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 15
14. Ống inox phi 25
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 16
15. Ống inox 304 phi 21
Tác giả: Ống inox

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!