Hình ảnh cho Ống inox – Phần 16

Hình ảnh cho ống inox ngày 20 tháng 06 năm 2020.

Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 17
1. Ống inox 304 phi 60
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 18
2. Ống inox 201
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 19
3. Ống inox phi 21
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 20
4. Ống inox tròn rỗng
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 21
5. Ống inox trang trí
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 22
6. Ống inox phi 12
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 23
7. Ống inox tròn
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 24
8. Ống chống rung inox
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 25
9. Ống inox tiêu chuẩn
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 26
10. Ống inox phi 60
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 27
11. Ống inox 304 phi 27
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 28
12. Ống inox màu vàng
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 29
13. Ống inox phi 50
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 30
14. Ống inox phi 25
Hình ảnh cho Ống inox - Phần 16 31
15. Ống inox 304 phi 21
Tác giả: Ống inox

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!