Báo giá Cút vi sinh 45˚, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Cút vi sinh 45˚, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút vi sinh 45˚, toàn bộ bóng gương, inox 304” như sau: STT Name Material Specification Ø Thickness (mm) Quantity (PCS) Đơn giá (VND) Thành tiền (VND) Style 1 Cút vi sinh 45˚, toàn bộ bóng gương … Đọc tiếp Báo giá Cút vi sinh 45˚, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Cút công nghiệp 45˚, phun cát, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Cút công nghiệp 45˚, phun cát, inox 304 ngày 23/10/2020 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút công nghiệp 45˚, phun cát, inox 304″ như sau: STT Name Material Specification Ø Thickness (mm) Quantity (PCS) Đơn giá (VND) Thành tiền (VND) Style 1 Cút công nghiệp 45˚, phun cát 304 DN125 Ø139.7 3.5 … Đọc tiếp Báo giá Cút công nghiệp 45˚, phun cát, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Cút vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Cút vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304” như sau: STT Name Material Specification Ø Thickness (mm) Quantity (PCS) Đơn giá (VND) Thành tiền (VND) Style 1 Cút vi sinh, toàn bộ bóng gương 304 DN80 … Đọc tiếp Báo giá Cút vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Cút công nghiệp, phun cát, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Cút công nghiệp, phun cát, inox 304 ngày 23/10/2020 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút công nghiệp, phun cát, inox 304″ như sau: STT Name Material Specification Ø Thickness (mm) Quantity (PCS)  Đơn giá (VND)  Thành tiền (VND) Style 1 Cút công nghiệp, phun cát 304 DN150 Ø168.3 3.5              1 … Đọc tiếp Báo giá Cút công nghiệp, phun cát, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Gioăng mặt bích, DIN, PTFE ngày 23/10/2020

Báo giá Gioăng mặt bích, DIN, PTFE ngày 23/10/2020 9

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Gioăng mặt bích, DIN, PTFE” như sau: STT Name Specification Material Quantity (PCS) Đơn giá (VND) Thành tiền (VND) Ghi chú 1 Gioăng mặt bích, DIN DN200 PTFE 1 2.15 3.33 2 DN150 PTFE 1 1.50 2.33 … Đọc tiếp Báo giá Gioăng mặt bích, DIN, PTFE ngày 23/10/2020

Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316 ngày 23/10/2020

Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316 ngày 23/10/2020 11

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316″ như sau: TT Name Chất liệu Specification Ø Thickness (mm) Quantity (M) Đơn giá CIF CAT LAI (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Style 1 Ống vi sinh, toàn bộ … Đọc tiếp Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316 ngày 23/10/2020

Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020 13

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304″ như sau: TT Name Chất liệu Specification Ø Thickness (mm) Quantity (M) Đơn giá CIF CAT LAI (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Style 1 Ống vi sinh, toàn bộ … Đọc tiếp Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu D ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu D ngày 20/10/2020 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Khớp nối nhanh đầu D” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Khớp nối nhanh đầu D Ø49 Cái 1 169,000 169,000     TỔNG CỘNG:   … Đọc tiếp Báo giá Khớp nối nhanh đầu D ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu C ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu C ngày 20/10/2020 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Khớp nối nhanh đầu C” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Khớp nối nhanh đầu C Ø60 Cái 1 215,500 215,500 2 Ø90 Cái 1 410,500 … Đọc tiếp Báo giá Khớp nối nhanh đầu C ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu B ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu B ngày 20/10/2020 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Khớp nối nhanh đầu B” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Khớp nối nhanh đầu B Ø21 Cái 1 66,500 66,500   TỔNG CỘNG:   1 … Đọc tiếp Báo giá Khớp nối nhanh đầu B ngày 20/10/2020

error: Nội dung được bảo vệ!