Báo giá Tê thu hàn công nghiệp, inox 304 ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Báo giá Tê thu hàn công nghiệp, inox 304 ngày 01 tháng 10 năm 2019 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê thu hàn công nghiệp, inox 304” như sau:

STT

Tên hàng Size ĐVT CL TC Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)

Ghi chú

1

Tê thu hàn công nghiệp DN20(Ф26.9 x 2.1)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

52.500

01

52.500

2 DN25(Ф33.7 x 2.7)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

67.000

01

67.000

3

DN25(Ф33.7 x 2.7)
/DN20(Ф26.9 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

67.000

01

67.000

4 DN32((Ф42.4 x 2.8)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

89.000

01

89.000

5

DN32(Ф42.4 x 2.8)
/DN25(Ф33.7 x 2.7)
Chiếc 304 SCH10

89.000

01

89.000

6 DN40(Ф48.3 x 2.8)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

97.500

01

97.500

7

DN40(Ф48.3 x 2.8)
/DN20(Ф26.9 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

97.500

01

97.500

8 DN40(Ф48.3 x 2.8)
/DN25(Ф33.7 x 2.7)
Chiếc 304 SCH10

97.500

01

97.500

9

DN40(Ф48.3 x 2.8(
/DN32(Ф42.4 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

97.500

01

97.500

10 DN50(Ф60.3 x 2.8)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

124.000

01

124.000

11

DN50(Ф60.3 x 2.8)
/DN20(Ф26.9 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

124.000

01

124.000

12 DN50(Ф60.3 x 2.8)
/DN40(Ф48.3 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

124.000

01

124.000

13

DN65(Ф76.1 x 3.0)
/DN40(Ф48.3 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

217.000

01

217.000

14 DN65(Ф76.1 x 3.0)
/DN50(Ф60.3 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

217.000

01

217.000

15 DN80(Ф88.9 x 3.0)
/DN50(Ф60.3 x 2.80
Chiếc 304 SCH10 283.500 01 283.500

16

DN80(Ф88.9 x 3.0)
/DN65(Ф76.1 x 3.0)
Chiếc 304.0 SCH10

283.500

01

283.500

17 DN100(Ф114.3 x 3.0)
/DN40(Ф48.3 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

433.000

01

433.000

TỔNG CỘNG:

2.561.000

17

2.561.000

Lưu ý:

– Tiêu chuẩn ống inox xem thêm tại đây;

– Catalog, tiêu chuẩn phụ kiện đường ống: tê hàn xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá ống inox gấp;

– Trọng lượng ống inox danh nghĩa, trọng lượng ống inox thực tế quy đổi theo công thức tại đây.

Biên soạn bởi: https://onginox.vn

Tác giả: Ống inox

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!