Báo giá Steel Pipe ngày 26/04/2021

Báo giá Steel Pipe ngày 26/04/2021 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Steel Pipe” như sau:

Commodities

Grade Weight Unit QTS Price Unit
(USD)
Amount
(USD)
Note
Seamless steel pipe 10” –  ɸ 273 x 7.0 A53 – GRB 60,335.23 M 1 100.1145

100.1145

 

Seamless steel pipe 8” – ɸ 219  x 6.0

A53 – GRB 49,295.87 M 1 68.169

68.169

 

Seamless steel pipe 8” – ɸ 219  x 8.0

A53 – GRB 706.86 M 1 87.854

87.854

 

Seamless steel pipe 8” – ɸ 219  x 9.0

A53 – GRB 300.39 M 1 98.363

98.363

 

Seamless steel pipe 6” –  ɸ 168.3 x 6.0

A53 – GRB 13,996.18 M 1 51.522

51.522

 

Seamless steel pipe 6” –  ɸ 168.3 x 7.0

A53 – GRB 1,755.66 M 1 59.2565

59.2565

 

Seamless steel pipe 6” –  ɸ 168.3 x 10.5

A53 – GRB 145.44 M 1 86.9395

86.9395

 

Seamless steel pipe 4” –  ɸ 114  x 5.0

A53 – GRB 579.14 M 1 29.388 29.388  
Seamless steel pipe 4” –  ɸ 114  x 8.0 A53 – GRB 68.55 M 1 44.9965

44.9965

 

Seamless steel pipe 4” –  ɸ 114  x 6.0

A53 – GRB 2,789.16 M 1 34.658 34.658  
Seamless steel pipe 4” –  ɸ 114  x 8.0 A53 – GRB 77.01 M 1 44.9965

44.9965

 

Seamless steel pipe 3” –  ɸ 88.9  x 4.0

A53 – GRB 2,232.31 M 1 18.259 18.259  
Seamless steel pipe 3” –  ɸ 88.9  x 5.2 A53 – GRB 948.45 M 1 23.033

23.033

 

Seamless steel pipe 3” –  ɸ 88.9  x 7.2

A53 – GRB 53.46 M 1 30.876 30.876  
Seamless steel pipe 2” –  ɸ 60  x 3.5 A53 – GRB 42.38 M 1 11.966

11.966

 

Seamless steel pipe 2” –  ɸ 60  x 5.5

A53 – GRB 1,032.87 M 1 18.1505 18.1505  
  TỔNG CỘNG: 16  

808.542

 

Lưu ý:

– Tiêu chuẩn ống inox xem thêm tại đây;

– Catalog, tiêu chuẩn phụ kiện đường ống inox: Steel Pipe xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox GẤP;

– Trọng lượng ống inox danh nghĩa, trọng lượng ống inox thực tế quy đổi theo công thức tại đây.

Biên soạn bởi: https://onginox.vn

Tác giả: Ống inox

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!