Báo giá ống đúc ngày 18/07/2019

Báo giá ống đúc ngày 18/07/2019 3

PIPE TYPE
Loại ống đúc

STANDARD
Tiêu chuẩn ống đúc
MATERIAL
Chất liệu ống đúc
 END  COATING DIMENSION
Kích thước ống đúc
OD
Đường kính ống đúc
(mm)
WT
Trọng lượng ống đúc
(mm)

LENGTH
Chiều dài ống đúc
(mtr)

SMLS PIPE

API 20# BE BARE 168.00 4.50 12-12.5
SMLS PIPE API 20# BE BARE 193.70 10.50

12.2-12.7

SMLS PIPE

API 20# BE BARE 245.00 13.50 12.2-12.7
SMLS PIPE API 20# BE BARE 273.00 10.50

11.5-12

SMLS PIPE

API 20# BE BARE 610.00 12.70 12-12.3
SMLS PIPE API 20# BE BARE 273 10.5

11.5-12

SMLS PIPE

API GR6 BE BARE 508.00 15.09 12.00
SMLS PIPE API GR6 BE BARE 609.00 17.48

12.00

SMLS PIPE

API GR.B BE BARE 273.00 8.70 12.1-12.5
SMLS PIPE API GR.B BE BARE 406.40 12.70

11.3-11.8

SMLS PIPE

API Gr.B BE BARE 355.6 11.13 11.3-11.8
SMLS PIPE PSL1 X42 BE BARE 219.10 8.18

11.45-11.95

SMLS PIPE

PSL1/PSL2 X42 BE BARE 508.00 15.09 12.00
SMLS PIPE PSL1/PSL2 X42 BE BARE 609.00 17.48

12.00

SMLS PIPE

PSL1/PSL2 X46 BE BARE 508.00 15.09 12.00
SMLS PIPE PSL1/PSL2 X46 BE BARE 609.00 17.48

12.00

SMLS PIPE

Q345B BE BARE 609.00 17.48 12.00

TOTAL

 

PIPE TYPE
Loại ống đúc

FOB
KG/M PCS TONS UNIT
USD/TON

ORIGIN

SMLS PIPE

18.14 178.00 39.920 US$681.05 HONTO
SMLS PIPE 47.44 27.00 16.138 US$655.72

HONTO

SMLS PIPE

77.07 65.00 64.380 US$655.72 HONTO
SMLS PIPE 67.97 99.00 80.182 US$655.72

HONTO

SMLS PIPE

60.81 10.00 23.000 US$769.67 HONTO
SMLS PIPE 22.50 99.00 80.182 US$655.72

HONTO

SMLS PIPE

60.18 13.00 28.000 US$896.29 HONTO
SMLS PIPE 83.57 53.00 158.000 US$896.29

HONTO

SMLS PIPE

18.64 76.00 54.100 US$617.74 HONTO
SMLS PIPE 40.52 19.00 27.494 US$769.67

HONTO

SMLS PIPE

31.07 10.00 11.070 US$769.67 HONTO
SMLS PIPE 14.07 30.00 15.069 US$795.00

HONTO

SMLS PIPE

60.18 32.00 69.000 US$769.67 HONTO
SMLS PIPE 83.57 80.00 238.000 US$769.67

HONTO

SMLS PIPE

60.18 32.00 69.000 US$782.34 HONTO
SMLS PIPE 83.57 80.00 238.000 US$782.34

HONTO

SMLS PIPE

83.57 125.00 373.000 US$744.35 HONTO

TOTAL

NOTE:

1. All Pipes produced with bare coating , beveled ends.

2. All pipes packed in bundles

3. Price based on USD/ton

4. Validity of price: within 5 days

5. Loading: very fast

6. Production as both parties agreed .

NOTE:

1. Payment term: TT or L/C for your option

2. Above amount doesn’t contain the charge of the third inspection party.

3. Above price is based on theoretical weight.

Biên soạn bởi: https://onginox.vn

Tác giả: ống inox 304

1 bình luận về “Báo giá ống đúc ngày 18/07/2019”

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!