Báo giá Côn thu hàn lệch tâm, inox 304 ngày 01 tháng 10 năm 2019

Báo giá Côn thu hàn lệch tâm, inox 304 ngày 01 tháng 10 năm 2019 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Côn thu hàn lệch tâm, inox 304” như sau:

STT Tên hàng Size ĐVT CL TC Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú

1

Côn thu hàn lệch tâm công nghiệp DN20(Ф26.9 x 2.1)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

37.000

1

37.000

2 DN25(Ф33.7 x 2.7)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

53.500

1

53.500

3

DN25(Ф33.7 x 2.7)
/DN20(Ф26.9 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

48.500

1

48.500

4 DN32((Ф42.4 x 2.8)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

69.000

1

69.000

5

DN32(Ф42.4 x 2.8)
/DN20(Ф26.9 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

69.000

1

69.000

6

DN32(Ф42.4 x 2.8)
/DN25(Ф33.7 x 2.7)
Chiếc 304 SCH10

65.500

1

65.500

7 DN40(Ф48.3 x 2.8)
/DN15(Ф21.3 x 2.1)
Chiếc 304 SCH10

154.500

1

154.500

8

DN40(Ф48.3 x 2.8)
/DN25(Ф33.7 x 2.7)
Chiếc 304 SCH10

138.000

1

138.000

9 DN40(Ф48.3 x 2.8(
/DN32(Ф42.4 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

121.000

1

121.000

10

DN50(Ф60.3 x 2.8)
/DN40(Ф48.3 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10 81.000 1

81.000

11 DN65(Ф76.1 x 3.0)
/DN32(Ф42.4 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

202.500

1

202.500

12

DN65(Ф76.1 x 3.0)
/DN50(Ф60.3 x 2.8)
Chiếc 304 SCH10

138.000

1

138.000

13 DN80(Ф88.9 x 3.0)
/DN65(Ф76.1 x 3.0)
Chiếc 304 SCH10

162.000

1

162.000

14

DN100(Ф114.3 x 3.0)
/DN80(Ф88.9 x 3.0)
Chiếc 304 SCH10

187.000

1

187.000

TỔNG CỘNG:

1.527.000

14

1.527.000

Lưu ý:

– Tiêu chuẩn ống inox xem thêm tại đây;

– Catalog, tiêu chuẩn phụ kiện đường ống: côn hàn xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá ống inox gấp;

– Trọng lượng ống inox danh nghĩa, trọng lượng ống inox thực tế quy đổi theo công thức tại đây.

Biên soạn bởi: https://onginox.vn

Tác giả: Ống inox

Viết một bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!