Báo giá Nguyên bộ Khớp nối nhanh inox vi sinh 304 ngày 25 tháng 05 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Nguyên bộ Khớp nối nhanh inox vi sinh 304” như sau: STT Tên hàng Size CL Gioăng ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Nguyên bộ Khớp nối nhanh inox vi sinh đàn … Đọc tiếp

Báo giá Côn thu HÀN đồng tâm inox 304 ngày 09 tháng 05 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Côn thu HÀN đồng tâm inox 304” như sau: STT VẬT TƯ THIẾT BỊ Size C.L TC ĐƠN VỊ SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 1 Tê HÀN vi sinh, trong bóng gương ngoài bóng mờ … Đọc tiếp

error: Nội dung được bảo vệ!