Báo giá Ống đúc công nghiệp, inox 304 ngày 16 tháng 12 năm 2019

Báo giá Ống đúc công nghiệp, inox 304 ngày 16 tháng 12 năm 2019 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống đúc công nghiệp, inox 304” như sau: STT Tên hàng Size Ø CL Tiêu chuẩn ĐVT SL Đơn giá (VND) Thành tiền (VND) Ghi chú 1 Ống đúc công nghiệp, SCH10 DN32 Ø42.2×2.77×6000 304 ATSM m … Đọc tiếp Báo giá Ống đúc công nghiệp, inox 304 ngày 16 tháng 12 năm 2019

Báo giá Chữ U đúc vi sinh, inox 316L ngày 14 tháng 12 năm 2019

Báo giá Chữ U đúc vi sinh, inox 316L ngày 14 tháng 12 năm 2019 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Chữ U đúc vi sinh, inox 316L” như sau: STT Tên hàng Ø Size CL TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Chữ U đúc vi sinh (toàn bộ bóng gương), kết … Đọc tiếp Báo giá Chữ U đúc vi sinh, inox 316L ngày 14 tháng 12 năm 2019

Báo giá Kẹp định vị ống, inox 201 ngày 14 tháng 12 năm 2019

Báo giá Kẹp định vị ống, inox 201 ngày 14 tháng 12 năm 2019 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Kẹp định vị ống, inox 201” như sau: STT Tên hàng Ø Size CL TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Kẹp định vị ống DN25 201 DIN Cái 1 22.000 22.000 … Đọc tiếp Báo giá Kẹp định vị ống, inox 201 ngày 14 tháng 12 năm 2019

Báo giá Clamp vi sinh toàn bộ, inox 316L ngày 14 tháng 12 năm 2019

Báo giá Clamp vi sinh toàn bộ, inox 316L ngày 14 tháng 12 năm 2019 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Clamp vi sinh toàn bộ, inox 316L” như sau: STT Tên hàng Ø Size CL TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Clamp vi sinh toàn bộ 316L, Áp 3bar, silicon Ф28 … Đọc tiếp Báo giá Clamp vi sinh toàn bộ, inox 316L ngày 14 tháng 12 năm 2019

Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019 9

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê đều hàn công nghiệp, inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL SCH TC ĐVT Đơn giá (USD) S.L Thành tiền (USĐ) Ghi chú 1 Tê đều hàn công nghiệp DN15(Ф21.3 x 2.9) 304 SCH40 … Đọc tiếp Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019 11

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê đều hàn công nghiệp, inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL SCH TC ĐVT Đơn giá (USD) S.L Thành tiền (USĐ) Ghi chú 1 Tê đều hàn công nghiệp DN15(Ф21.3 x 2.6) 304 SCH20 … Đọc tiếp Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019 13

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê đều hàn công nghiệp, inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL SCH TC ĐVT Đơn giá (USD) S.L Thành tiền (USĐ) Ghi chú 1 Tê đều hàn công nghiệp   DN15(Ф21.3 x 2.1) 304 … Đọc tiếp Báo giá Tê đều hàn công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút hàn 90 độ, inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL SCH TC ĐVT Đơn giá (USD) S.L Thành tiền (USĐ) Ghi chú 1 Cút hàn 90ᴼ công nghiệp DN15(Ф21.3 x 2.9) 304 SCH40 ASTM … Đọc tiếp Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút hàn 90 độ, inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL SCH TC ĐVT Đơn giá (USD) S.L Thành tiền (USĐ) Ghi chú 1 Cút hàn 90ᴼ công nghiệp DN15(Ф21.3 x 2.6) 304 SCH20 ASTM … Đọc tiếp Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL SCH TC ĐVT Đơn giá (USD) S.L Thành tiền (USĐ) Ghi chú 1 Cút hàn 90ᴼ công nghiệp DN15(Ф21.3 x 2.1) 304 SCH10 … Đọc tiếp Báo giá Cút hàn 90ᴼ công nghiệp, inox 304 ngày 27 tháng 11 năm 2019

error: Nội dung được bảo vệ!