Báo giá Clamp, toàn bộ inox 304, silicon ngày 19 tháng 09 năm 2019

Báo giá Clamp, toàn bộ inox 304, silicon ngày 19 tháng 09 năm 2019 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Clamp, toàn bộ inox 304, silicon” như sau: STT TÊN SIZE C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Clamp, toàn bộ 304, silicon Ø 49*2.0 304 1 152.000 152.000 2 Ø 60*2.0 … Đọc tiếp

Báo giá Bầu giảm ĐÚC lệch tâm sch10s inox 304 ngày 19 tháng 09 năm 2019

Báo giá Bầu giảm ĐÚC lệch tâm sch10s inox 304 ngày 19 tháng 09 năm 2019 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bầu giảm ĐÚC lệch tâm sch10s inox 304” như sau: STT TÊN SIZE C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Bầu giảm ĐÚC lệch tâm sch10s Ø168/114 304 1 501,000 501,000 2 … Đọc tiếp

Báo giá Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10s inox 304 ngày 19 tháng 09 năm 2019

Báo giá Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10s inox 304 ngày 19 tháng 09 năm 2019 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10s inox 304” như sau: STT TÊN SIZE C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10s Ø323/114 304 1 2.640.500 2.640.500 2 … Đọc tiếp

error: Nội dung được bảo vệ!