Báo giá Steam trap gang kết nối ren ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Steam trap gang kết nối ren” như sau: TT Mô tả Thông số Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Steam trap kết nối ren 15A Gang 1 cái 1,978,000 1,978,000 … Đọc tiếp Báo giá Steam trap gang kết nối ren ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bộ lọc Steam inox 304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bộ lọc Steam inox 304″ như sau: TT Mô tả Thông số Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Bộ lọc Steam, 0.02 µm DN25 304 1  cái 6,004,000 6,004,000 TỔNG … Đọc tiếp Báo giá Bộ lọc Steam inox 304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Y lọc kết nối ren thân gang lưới inox 304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Y lọc kết nối ren thân gang lưới inox 304″ như sau: TT Mô tả Thông số Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Y lọc kết nối ren, lõi lọc … Đọc tiếp Báo giá Y lọc kết nối ren thân gang lưới inox 304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bulong – long đen – đai ốc, inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bulong – long đen – đai ốc, inox SS304″ như sau: TT Mô tả Thông số Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Bulong – long đen – đai ốc M12x60 … Đọc tiếp Báo giá Bulong – long đen – đai ốc, inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Mặt bích đúng chuẩn ionx SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Mặt bích, đúng chuẩn ionx SS304″ như sau: TT Mô tả Thông số Vật liệu TC Áp SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Mặt bích, đúng chuẩn DN100 SS304 DIN 3-4 bar … Đọc tiếp Báo giá Mặt bích đúng chuẩn ionx SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Giảm đồng tâm hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Giảm đồng tâm hàn SCH10 inox SS304″ như sau: TT Mô tả Thông số Ø Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Giảm đồng tâm  HÀN, SCH10, ASTM, bề mặt No.1 … Đọc tiếp Báo giá Giảm đồng tâm hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Tê hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê hàn SCH10 inox SS304″ như sau: TT Mô tả Thông số Ø Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Tê HÀN, SCH10, ASTM, bề mặt No.1 DN15 Ø21.3×2.11 SS304 1 … Đọc tiếp Báo giá Tê hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Co hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co hàn SCH10 inox SS304″ như sau: TT Mô tả Thông số Ø Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Co HÀN, SCH10, ASTM, bề mặt No.1 DN15 Ø21.3×2.11 SS304 1 … Đọc tiếp Báo giá Co hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Ống hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống hàn SCH10 inox SS304″ như sau: TT Mô tả Thông số Ø Vật liệu SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Ống HÀN, SCH10, ASTM, bề mặt No.1 DN15 Ø21.3×2.11 SS304 1 … Đọc tiếp Báo giá Ống hàn SCH10 inox SS304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Báo giá Y lọc kết nối bích, thân gang lưới inox 304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Y lọc kết nối bích, thân gang lưới inox 304″ như sau: TT Mô tả Thông số Vật liệu Áp SL  ĐV Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  Ghi chú 1 Y lọc kết nối bích, lõi … Đọc tiếp Báo giá Y lọc kết nối bích, thân gang lưới inox 304 ngày 09 tháng 03 năm 2020

error: Nội dung được bảo vệ!