Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316 ngày 23/10/2020

Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316 ngày 23/10/2020 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316″ như sau: TT Name Chất liệu Specification Ø Thickness (mm) Quantity (M) Đơn giá CIF CAT LAI (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Style 1 Ống vi sinh, toàn bộ … Đọc tiếp Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 316 ngày 23/10/2020

Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304″ như sau: TT Name Chất liệu Specification Ø Thickness (mm) Quantity (M) Đơn giá CIF CAT LAI (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Style 1 Ống vi sinh, toàn bộ … Đọc tiếp Báo giá Ống vi sinh, toàn bộ bóng gương, inox 304 ngày 23/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu D ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu D ngày 20/10/2020 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Khớp nối nhanh đầu D” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Khớp nối nhanh đầu D Ø49 Cái 1 169,000 169,000     TỔNG CỘNG:   … Đọc tiếp Báo giá Khớp nối nhanh đầu D ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu C ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu C ngày 20/10/2020 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Khớp nối nhanh đầu C” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Khớp nối nhanh đầu C Ø60 Cái 1 215,500 215,500 2 Ø90 Cái 1 410,500 … Đọc tiếp Báo giá Khớp nối nhanh đầu C ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu B ngày 20/10/2020

Báo giá Khớp nối nhanh đầu B ngày 20/10/2020 9

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Khớp nối nhanh đầu B” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Khớp nối nhanh đầu B Ø21 Cái 1 66,500 66,500   TỔNG CỘNG:   1 … Đọc tiếp Báo giá Khớp nối nhanh đầu B ngày 20/10/2020

Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 16/10/2020

Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 16/10/2020 11

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Clamp vi sinh, inox 304” như sau: TT Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Clamp vi sinh, TB304 Silicon DN80(Ф85) 304 DIN Chiếc          269,000 1          … Đọc tiếp Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 16/10/2020

Báo giá Côn thu giảm đồng tâm vi sinh nối hàn, inox 304 ngày 14/10/2020

Báo giá Côn thu giảm đồng tâm vi sinh nối hàn, inox 304 ngày 14/10/2020 13

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Côn thu giảm đồng tâm vi sinh nối hàn, inox 304″ như sau: TT Tên hàng Size CL TC Áp ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Côn thu giảm đồng tâm vi … Đọc tiếp Báo giá Côn thu giảm đồng tâm vi sinh nối hàn, inox 304 ngày 14/10/2020

Báo giá Mặt bích rỗng vi sinh, inox 304 ngày 14/10/2020

Báo giá Mặt bích rỗng vi sinh, inox 304 ngày 14/10/2020 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Mặt bích rỗng vi sinh, inox 304″ như sau: TT Tên hàng Size CL TC Áp ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Mặt bích rỗng vi sinh (Đúng tiêu chuẩn) DN15 304 … Đọc tiếp Báo giá Mặt bích rỗng vi sinh, inox 304 ngày 14/10/2020

Báo giá Co ngắn 90 độ kết nối Clamp, inox 304 ngày 14/10/2020

Báo giá Co ngắn 90 độ kết nối Clamp, inox 304 ngày 14/10/2020 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co ngắn 90 độ kết nối Clamp, inox 304” như sau: TT Tên hàng Size CL TC Áp ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Co ngắn 90 độ kết nối Clamp DN15 … Đọc tiếp Báo giá Co ngắn 90 độ kết nối Clamp, inox 304 ngày 14/10/2020

Báo giá Tê đều vi sinh kết nối clamp, inox 304 ngày 14/10/2020

Báo giá Tê đều vi sinh kết nối clamp, inox 304 ngày 14/10/2020 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê đều vi sinh kết nối clamp, inox 304” như sau: TT Tên hàng Size CL TC Áp ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê đều vi sinh kết nối clamp, bề … Đọc tiếp Báo giá Tê đều vi sinh kết nối clamp, inox 304 ngày 14/10/2020

error: Nội dung được bảo vệ!