Báo giá Co ren trong, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Co ren trong, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co ren trong, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 01 Co ren trong DN15 Ø21×2.1 304 1      20,000      20,000  TỔNG … Đọc tiếp Báo giá Co ren trong, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Clamp vi sinh, inox 304” như sau: STT TÊN HÀNG Ø C.L TC ĐVT  S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Clamp vi sinh, gioăng silicon trắng DN40 40mm TB304 DIN Cái 1  113,000 … Đọc tiếp Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Clamp công nghiệp, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Clamp công nghiệp, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Clamp công nghiệp, inox 304” như sau: STT TÊN HÀNG Ø C.L ĐVT  S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Clamp công nghiệp, gioăng silicon trắng   Ø21 TB304 Cái 1    122,000      … Đọc tiếp Báo giá Clamp công nghiệp, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Clamp vi sinh, inox 304” như sau: STT TÊN HÀNG Size Ø C.L TC ĐVT  S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) GHI CHÚ 1 Clamp vi sinh, gioăng silicon trắng 3/4″ 19mm TB304 SMS Cái 1 … Đọc tiếp Báo giá Clamp vi sinh, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Cút ren, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Cút ren, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 9

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút ren, inox 304” như sau: STT TÊN DN C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Cút ren DN15 304  1       20,000      20,000 TỔNG CỘNG: 1 20,000 Lưu ý: – … Đọc tiếp Báo giá Cút ren, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Tê HÀN, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Tê HÀN, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 11

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê HÀN, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê HÀN, phun cát DN400 Ø406×4.78 304 1 10,359,000 10,359,000 TỔNG CỘNG: 1 10,359,000 Lưu … Đọc tiếp Báo giá Tê HÀN, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Co đúc 180˚, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Co đúc 180˚, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 13

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co đúc 180˚, inox 304” như sau: STT TÊN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Co đúc 180˚, mặt trong công nghiệp, mặt ngoài bóng gương 50.8*1.5 304 1 11,62 … Đọc tiếp Báo giá Co đúc 180˚, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Co đúc 180˚, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Co đúc 180˚, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co đúc 180˚, inox 304” như sau: STT TÊN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Co đúc 180˚, mặt trong công nghiệp, mặt ngoài bóng gương 50.8*1.5 304 1 8,39 … Đọc tiếp Báo giá Co đúc 180˚, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Ống đúc công nghiệp, inox TP304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Ống đúc công nghiệp, inox TP304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống đúc công nghiệp, inox TP304” như sau: STT TÊN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Ống đúc công nghiệp, bề mặt No.1 50.8*1.5*5000 TP304 1 50,92 50,92   TỔNG … Đọc tiếp Báo giá Ống đúc công nghiệp, inox TP304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Cút HÀN, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

Báo giá Cút HÀN, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút HÀN, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Cút HÀN DN400 Ø406×4.78 304 1 9,083,000   9,083,000     TỔNG CỘNG:     … Đọc tiếp Báo giá Cút HÀN, inox 304 ngày 02 tháng 03 năm 2020

error: Nội dung được bảo vệ!