Báo giá Ống Sleeve inox (dùng trong tủ lạnh), ống đúc, inox 304 ngày 07 tháng 03 năm 2020

Báo giá Ống Sleeve inox (dùng trong tủ lạnh), ống đúc, inox 304 ngày 07 tháng 03 năm 2020 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống Sleeve inox (dùng trong tủ lạnh), ống đúc, inox 304 ” như sau: STT Tên hàng CL ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Ống Sleeve inox (dùng trong tủ lạnh), ống … Đọc tiếp Báo giá Ống Sleeve inox (dùng trong tủ lạnh), ống đúc, inox 304 ngày 07 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bích rỗng, JIS-10KA FF, inox 304 ngày 05 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bích rỗng, JIS-10KA FF, inox 304 ngày 05 tháng 03 năm 2020 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bích rỗng, JIS-10KA FF, inox 304” như sau: STT TÊN DN C.L S.L (Chiếc) Đơn giá CIF CAT LAI (USD) Thành tiền (USD) Ghi chú 1 Bích rỗng, JIS-10KA FF, đúng chuẩn DN15 304 1 4.18 4.18 … Đọc tiếp Báo giá Bích rỗng, JIS-10KA FF, inox 304 ngày 05 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bích mù, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bích mù, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bích mù, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Bích mù PN16-BS4504 DN80 Ø90 304 1    632,000         632,000 2 … Đọc tiếp Báo giá Bích mù, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bích rỗng, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bích rỗng, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bích rỗng, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Bích rỗng PN16-BS4504 DN20 Ø27 304 1    129,000       129,000 2 DN25 … Đọc tiếp Báo giá Bích rỗng, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Nút bịt sch10s, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Nút bịt sch10s, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 9

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Nút bịt sch10s, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Nút bịt sch10s DN100 Ø114×3.0 304 1    166,000        166,000 2 … Đọc tiếp Báo giá Nút bịt sch10s, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Măng xông ren trong, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Măng xông ren trong, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 11

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Măng xông ren trong, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Măng xông ren trong DN15 Ø21 304 1    21,500      21,500 … Đọc tiếp Báo giá Măng xông ren trong, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Kép ren ngoài, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Kép ren ngoài, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 13

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Kép ren ngoài, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Kép ren ngoài DN20 Ø27 304 1      26,500         … Đọc tiếp Báo giá Kép ren ngoài, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Rắc co, PTFE, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Rắc co, PTFE, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Rắc co, PTFE, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Rắc co, PTFE DN25 Ø34 304               1       103,000         … Đọc tiếp Báo giá Rắc co, PTFE, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bầu giảm đồng tâm đúc, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Bầu giảm đồng tâm đúc, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bầu giảm đồng tâm đúc, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Bầu giảm đồng tâm đúc sch10s DN40/15 Ø49×2.8/Ø21×2.1 304               1         … Đọc tiếp Báo giá Bầu giảm đồng tâm đúc, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Tê giảm đúc, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

Báo giá Tê giảm đúc, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê giảm đúc, inox 304” như sau: STT TÊN DN Ø C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê giảm đúc sch10s DN25/15 Ø34×2.7/Ø21×2.1 304 1     70,500       … Đọc tiếp Báo giá Tê giảm đúc, inox 304 ngày 04 tháng 03 năm 2020

error: Nội dung được bảo vệ!