Báo giá Kẹp ống, inox SS304 ngày 08 tháng 01 năm 2020

Báo giá Kẹp ống, inox SS304 ngày 08 tháng 01 năm 2020 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Kẹp ống, inox SS304” như sau: TT Tên hàng Size chi tiết Vật liệu ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Kẹp ống DN65 Ø70 SS304 bộ 1 49.500 49.500 2 DN100 Ø104 … Đọc tiếp Báo giá Kẹp ống, inox SS304 ngày 08 tháng 01 năm 2020

Báo giá Co hàn, inox SS316L ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Co hàn, inox SS316L ngày 07 tháng 01 năm 2020 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co hàn, inox SS316L” như sau: TT Tên hàng Size chi tiết Vật liệu ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Co hàn, toàn bộ bóng gương SMS 1” Ø25×1.5 SS316L cái 1 … Đọc tiếp Báo giá Co hàn, inox SS316L ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Kẹp ống, inox SS304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Kẹp ống, inox SS304 ngày 07 tháng 01 năm 2020 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Kẹp ống, inox SS304” như sau: TT Tên hàng Size chi tiết Vật liệu ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Kẹp ống DN65 Ø70 SS304 bộ 1 49.500 49.500 2 DN100 Ø104 … Đọc tiếp Báo giá Kẹp ống, inox SS304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Bầu giảm ĐÚC đồng tâm sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Bầu giảm ĐÚC đồng tâm sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bầu giảm ĐÚC đồng tâm sch10, inox 304” như sau: STT TÊN SIZE C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Bầu giảm ĐÚC đồng tâm sch10 Ø 42.7 x2.8/Ø 27.2 x 2.1 … Đọc tiếp Báo giá Bầu giảm ĐÚC đồng tâm sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Tê giảm ĐÚC sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Tê giảm ĐÚC sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020 9

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê giảm ĐÚC sch10, inox 304” như sau: STT TÊN SIZE C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê giảm ĐÚC sch10 Ø 42.7 x2.8/Ø 27.2 x 2.1 304 1 90.000 90.000 … Đọc tiếp Báo giá Tê giảm ĐÚC sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020 11

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10, inox 304” như sau: STT TÊN SIZE C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10 Ø 323 x 4.57/Ø 273 x … Đọc tiếp Báo giá Bầu giảm HÀN đồng tâm sch10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Tê hàn, SCH10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Tê hàn, SCH10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020 13

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê hàn, SCH10, inox 304” như sau: STT TÊN SIZE C.L S.L (Chiếc) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê HÀN SCH10 Ø 323 x 4.57 304 1 5.855.000 5.855.000 TỔNG CỘNG: 1 5.855.000 … Đọc tiếp Báo giá Tê hàn, SCH10, inox 304 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Báo giá Kẹp ống, inox SS304” ngày 02 tháng 01 năm 2020

Báo giá Kẹp ống, inox SS304” ngày 02 tháng 01 năm 2020 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Kẹp ống, inox SS304” như sau: STT Tên vật tư Size Vật liệu TC Đvt SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Kẹp ống Ø50.8 SS304 SMS cái 1 39.000 39.000   2 Ø38.1 … Đọc tiếp Báo giá Kẹp ống, inox SS304” ngày 02 tháng 01 năm 2020

Báo giá T HÀN, trong bóng gương ngoài bóng mờ, inox SS304 ngày 02 tháng 01 năm 2020

Báo giá T HÀN, trong bóng gương ngoài bóng mờ, inox SS304 ngày 02 tháng 01 năm 2020 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: T HÀN, trong bóng gương ngoài bóng mờ, inox SS304” như sau: STT Tên vật tư Size Vật liệu TC Đvt SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 T HÀN, trong bóng gương ngoài … Đọc tiếp Báo giá T HÀN, trong bóng gương ngoài bóng mờ, inox SS304 ngày 02 tháng 01 năm 2020

Báo giá Co HÀN vi sinh 90º, inox SS304 ngày 02 tháng 01 năm 2020

Báo giá Co HÀN vi sinh 90º, inox SS304 ngày 02 tháng 01 năm 2020 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co HÀN vi sinh 90º, inox SS304” như sau: STT Tên vật tư Size Vật liệu TC Đvt SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Co HÀN vi sinh 90º, trong bóng gương ngoài … Đọc tiếp Báo giá Co HÀN vi sinh 90º, inox SS304 ngày 02 tháng 01 năm 2020

error: Nội dung được bảo vệ!