Báo giá Tê giảm đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê giảm đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê giảm đúc vi sinh inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø CL G TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê giảm đúc vi sinh, toàn bộ bóng gương … Đọc tiếp Báo giá Tê giảm đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Racco loại ngắn, inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Racco loại ngắn, inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Racco loại ngắn, inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø CL G TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Racco loại ngắn 4″ 0 316 EPDM SMS Cái 872.000 1 … Đọc tiếp Báo giá Racco loại ngắn, inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút đúc vi sinh, inox 316L ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút đúc vi sinh, inox 316L ngày 14 tháng 11 năm 2019 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút đúc vi sinh, inox 316L” như sau: TT Tên hàng Size Ø CL G TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Cút đúc vi sinh, toàn bộ bóng gương 3″ Ø76×2.0 … Đọc tiếp Báo giá Cút đúc vi sinh, inox 316L ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê giảm đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê giảm đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê giảm đúc vi sinh inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø CL G TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê giảm đúc vi sinh, toàn bộ bóng gương … Đọc tiếp Báo giá Tê giảm đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Tê đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019 9

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê đúc vi sinh inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø CL G TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê đúc vi sinh toàn bộ bóng gương 3″ Ø76×2.0 … Đọc tiếp Báo giá Tê đúc vi sinh inox 316 ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Ống đúc vi sinh inox 316L ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Ống đúc vi sinh inox 316L ngày 14 tháng 11 năm 2019 11

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống đúc vi sinh inox 316L” như sau: TT Tên hàng Size Ø CL G TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Ống đúc vi sinh, toàn bộ bóng gương   3″ … Đọc tiếp Báo giá Ống đúc vi sinh inox 316L ngày 14 tháng 11 năm 2019

Báo giá Kẹp ống vi sinh, inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019

Báo giá Kẹp ống vi sinh, inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019 13

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Kẹp ống vi sinh, inox 304” như sau: TT Vật tư Size Ø Vật liệu Gioang TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Kẹp ống vi sinh Ø63 304 SMS cái 20 … Đọc tiếp Báo giá Kẹp ống vi sinh, inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút HÀN, inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút HÀN, inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019 15

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút HÀN, inox 304” như sau: TT Vật tư Size Ø Vật liệu Gioang TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Cút HÀN, toàn bộ bóng gương 1″ Ø25×1.5 304 SMS cái … Đọc tiếp Báo giá Cút HÀN, inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019

Báo giá Ống HÀN vi sinh inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019

Báo giá Ống HÀN vi sinh inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống HÀN vi sinh inox 304” như sau: TT Vật tư Size Ø Vật liệu Gioang TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Ống HÀN vi sinh, trong bóng gương ngoài bóng … Đọc tiếp Báo giá Ống HÀN vi sinh inox 304 ngày 13 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn vi sinh, inox 316L ngày 13 tháng 11 năm 2019

Báo giá Cút hàn vi sinh, inox 316L ngày 13 tháng 11 năm 2019 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút hàn vi sinh, inox 316L” như sau: TT Vật tư Size Ø Vật liệu Gioang TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Cút HÀN vi sinh, trong bóng gương ngoài bóng … Đọc tiếp Báo giá Cút hàn vi sinh, inox 316L ngày 13 tháng 11 năm 2019

error: Nội dung được bảo vệ!