Báo giá Tê HÀN đều vi sinh, inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Tê HÀN đều vi sinh, inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê HÀN đều vi sinh, inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê thu HÀN vi sinh, toàn bộ bóng mờ … Đọc tiếp Báo giá Tê HÀN đều vi sinh, inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Tê HÀN đều vi sinh, inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Tê HÀN đều vi sinh, inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê HÀN đều vi sinh, inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê HÀN đều vi sinh, toàn bộ bóng mờ … Đọc tiếp Báo giá Tê HÀN đều vi sinh, inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Racco loại dài inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Racco loại dài inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Racco loại dài inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Racco loại dài, EPDM DN80 Ø85×2.0 DIN SS316 bộ 1 547.000 … Đọc tiếp Báo giá Racco loại dài inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Ống HÀN vi sinh inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Ống HÀN vi sinh inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống HÀN vi sinh inox 316” như sau: TT Tên hàng Size Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Ống HÀN vi sinh, toàn bộ bóng mờ DN200 Ø204×2.0×3000 … Đọc tiếp Báo giá Ống HÀN vi sinh inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Tê thu HÀN vi sinh inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Tê thu HÀN vi sinh inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 9

  Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê thu HÀN vi sinh inox 316” như sau: STT Tên hàng Size   Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê thu HÀN vi sinh, toàn bộ … Đọc tiếp Báo giá Tê thu HÀN vi sinh inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Tê HÀN đều inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Tê HÀN đều inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 11

  Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Tê HÀN đều inox 316” như sau: STT Tên hàng Size   Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Tê HÀN đều vi sinh, toàn bộ bóng mờ … Đọc tiếp Báo giá Tê HÀN đều inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Cút HÀN vi sinh 90° inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Cút HÀN vi sinh 90° inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 13

  Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút HÀN vi sinh 90° inox 316” như sau: STT Tên hàng Size   Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Cút HÀN vi sinh 90°, toàn bộ … Đọc tiếp Báo giá Cút HÀN vi sinh 90° inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019 15

  Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316” như sau: STT Tên hàng Size   Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Côn thu HÀN đồng tâm vi … Đọc tiếp Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316 ngày 26 tháng 09 năm 2019

Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L ngày 26 tháng 04 năm 2019

Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L ngày 26 tháng 04 năm 2019 17

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L” như sau: TT Tên hàng Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Côn giảm HÀN đều đồng tâm, toàn bộ bóng … Đọc tiếp Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L ngày 26 tháng 04 năm 2019

Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L, inox 304 ngày 26 tháng 04 năm 2019

Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L, inox 304 ngày 26 tháng 04 năm 2019 19

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L, inox 304” như sau: TT Tên hàng Size Ø Vật liệu TC ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Côn giảm HÀN đều đồng tâm, … Đọc tiếp Báo giá Côn giảm HÀN đều đồng tâm inox 316L, inox 304 ngày 26 tháng 04 năm 2019

error: Nội dung được bảo vệ!