Báo giá Y lọc inox 304 ngày 30 tháng 08 năm 2019

Báo giá Y lọc inox 304 ngày 30 tháng 08 năm 2019 1

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Y lọc inox 304” như sau: TT Tên hàng Size ĐVT Đơn giá CIF Cat Lai (USD) S.L Thành tiền (USD) Ghi chú 1 Y lọc, 304, JIS-10K, đúng chuẩn DN25 Cái 52 1 52 2 DN32 … Đọc tiếp Báo giá Y lọc inox 304 ngày 30 tháng 08 năm 2019

Báo giá ống hàn vi sinh, Cút hàn 90ᴼ vi sinh, clamp vi sinh inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019

Báo giá ống hàn vi sinh, Cút hàn 90ᴼ vi sinh, clamp vi sinh inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019 2

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống hàn vi sinh, Cút hàn 90ᴼ vi sinh, clamp vi sinh inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Ống hàn vi sinh, … Đọc tiếp Báo giá ống hàn vi sinh, Cút hàn 90ᴼ vi sinh, clamp vi sinh inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019

Báo giá co, tê, ống, clamp inox 316 DIN ngày 28 tháng 08 năm 2019

Báo giá co, tê, ống, clamp inox 316 DIN ngày 28 tháng 08 năm 2019 3

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Co, tê, ống, clamp inox 316 DIN” như sau: No. Description Size Ø T.C C.L Unit Quantity Unit price (VNĐ) Amount (VNĐ) Note 1 Co ĐÚC vi sinh 90o, trong bóng gương ngoài bóng mờ DN50 Ø52×1.5 … Đọc tiếp Báo giá co, tê, ống, clamp inox 316 DIN ngày 28 tháng 08 năm 2019

Báo giá nắp bồn tháo kính quan sát inox 304 ngày 20 tháng 08 năm 2019

Báo giá nắp bồn tháo kính quan sát inox 304 ngày 20 tháng 08 năm 2019 4

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Nắp bồn tháo kính quan sát inox 304” như sau: TT Tên hàng Size CL Áp ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Nắp bồn tháo kính quan sát DN100 (ko lấy phần … Đọc tiếp Báo giá nắp bồn tháo kính quan sát inox 304 ngày 20 tháng 08 năm 2019

Báo giá ống hàn, côn thu, tê, cút, y lọc inox 316L ngày 27 tháng 08 năm 2019

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống hàn, côn thu, tê, cút, y lọc inox 316L” như sau: STT Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Ống hàn vi sinh, bề mặt trong bóng gương … Đọc tiếp Báo giá ống hàn, côn thu, tê, cút, y lọc inox 316L ngày 27 tháng 08 năm 2019

Báo giá kính quan sát rắc co nối hàn inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Kính quan sát rắc co nối hàn inox 304” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Kính quan sát rắc co nối hàn, DIN, 304 DN80(Ф85) Chiếc … Đọc tiếp Báo giá kính quan sát rắc co nối hàn inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019

Báo giá ống hàn, tê hàn, cút hàn, chếch hàn, nút bịt ống hàn, côn thu hàn, khớp nối, một đầu ren, rắc co nối hàn, bích đặc, bích rỗng inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019

Báo giá ống hàn, tê hàn, cút hàn, chếch hàn, nút bịt ống hàn, côn thu hàn, khớp nối, một đầu ren, rắc co nối hàn, bích đặc, bích rỗng inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019 5

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống hàn, tê hàn, cút hàn, chếch hàn, nút bịt ống hàn, côn thu hàn, khớp nối, một đầu ren, rắc co nối hàn, bích đặc, bích rỗng inox 304” như sau: STT Tên hàng Size CL … Đọc tiếp Báo giá ống hàn, tê hàn, cút hàn, chếch hàn, nút bịt ống hàn, côn thu hàn, khớp nối, một đầu ren, rắc co nối hàn, bích đặc, bích rỗng inox 304 ngày 22 tháng 08 năm 2019

Báo giá đai kẹp ống vi sinh inox 304 ngày 20 tháng 08 năm 2019

Báo giá đai kẹp ống vi sinh inox 304 ngày 20 tháng 08 năm 2019 6

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Đai kẹp ống vi sinh inox 304” như sau: STT Tên hàng Size ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1 Đai kẹp ống vi sinh, 304 Ф12.8 Chiếc   5.000 1 5.000 Tổng … Đọc tiếp Báo giá đai kẹp ống vi sinh inox 304 ngày 20 tháng 08 năm 2019

Báo giá rắc co, kép đúc, cút ren, cút hàn, tê ren, tê hàn, côn thu, mặt bích inox 304 ngày 16 tháng 08 năm 2019

Báo giá rắc co, kép đúc, cút ren, cút hàn, tê ren, tê hàn, côn thu, mặt bích inox 304 ngày 16 tháng 08 năm 2019 7

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Rắc co, kép đúc, cút ren, cút hàn, tê ren, tê hàn, côn thu, mặt bích inox 304” như sau: STT  ITEM / Đầu Mục  Size  Ø  C.L DVT S.L Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)  1 … Đọc tiếp Báo giá rắc co, kép đúc, cút ren, cút hàn, tê ren, tê hàn, côn thu, mặt bích inox 304 ngày 16 tháng 08 năm 2019

Báo giá ống hàn, tê đều, tê thu hàn, cút hàn, chếch hàn, clamp inox 316L, đai kẹp, hộp inox 304 ngày 16 tháng 08 năm 2019

Báo giá ống hàn, tê đều, tê thu hàn, cút hàn, chếch hàn, clamp inox 316L, đai kẹp, hộp inox 304 ngày 16 tháng 08 năm 2019 8

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống hàn, tê đều, tê thu hàn, cút hàn, chếch hàn, clamp inox 316L, đai kẹp, hộp inox 304” như sau: TT Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá (VNĐ) S.L Thành tiền (VNĐ) Ghi chú … Đọc tiếp Báo giá ống hàn, tê đều, tê thu hàn, cút hàn, chếch hàn, clamp inox 316L, đai kẹp, hộp inox 304 ngày 16 tháng 08 năm 2019

error: Nội dung được bảo vệ!